REGULAMIN SKŁADEK

Obowiązuje od 01.09.2023r.

1. Wszystkie nowo zapisane dzieci - Wpisowe 100zł - jednorazowo.
2. Grupa wyczynowa 300zł
3. Zawodniczki z SP33 280zł
4. Grupy sportowe 3x w tygodniu + choreografia 300zł
5. Grupa rekreacyjna 2x w tygodniu 220zł
6. Grupy 2x w tygodniu 200zł
7. Rodzeństwa /2 zawodniczka 50%
8. Przelew do 10-tego każdego miesiąca na konto bankowe klubu
z dopiskiem "Składka członkowska nazwisko i imię dziecka miesiąc (np. wrzesień)":
Bank Pekao S.A. 84 1240 1864 1111 0000 2206 1472


Nasi Sponsorzy

Pomorze Zachodnie
Miasto Szczecin
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy